BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 6 PDF Drukuj Email

Rozdział 10.

Montaż konstrukcji stalowych.

§ 88. Przy składaniu elementów pionowych konstrukcji stalowej należy ją zabezpieczyć przed utratą stateczności.

§ 89. Pomiędzy ułożonymi stosami elementów konstrukcji stalowej należy pozostawić odpowiednie przejście szerokości nie mniejszej niż 0,75 m.

§ 90. W czasie przerw w montażu elementów zabrania się pozostawiania ich bez odpowiedniego zabezpieczenia.

§ 91. Przy wykonywaniu robót nitowniczych w okresie zimowym należy przestrzegać:

1) starannego oczyszczania ze śniegu i lodu styków oraz otworów na nity przed rozpoczęciem nitowania,

2) oczyszczania i posypywania piaskiem wszystkich dojść do stanowisk pracy i pomostów na rusztowaniach,

3) zabezpieczenia urządzeń mechanicznych odpowiednio do warunków atmosferycznych.

§ 92. Odległość stanowiska kuźni od pomocniczych konstrukcji drewnianych nie powinna być mniejsza niż 1 m; przy mniejszych odległościach niż 1 m konstrukcje drewniane od strony stanowiska kuźni należy obić blachą.

§ 93. Przy montażu konstrukcji nad wodą w miejscu robót należy zakotwiczyć (przycumować) łódz ratunkową odpowiednio oznakowaną i wyposażoną (§ 86 ust. 2).

§ 94. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiedno:

1) przy budowie, użytkowaniu i rozbiórce rusztowań oraz montażu konstrukcji - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych,

2) przy spawaniu konstrukcji stalowych - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali.
 

Rozdział 11.

Sprężanie elementów kablo-betonowych.

§ 95. Przed przystąpieniem do prac związanych ze sprężaniem elementów kablo-betonowych należy sprawdzić bezpieczeństwo działania zespołu urządzeń sprężających przez:

1) dokonanie pełnego wysuwu pracy naciągowej (w pionowym ustawieniu) i doprowadzenie jej do położenia pierwotnego,

2) sprawdzenie szczelności całego zespołu (przez podniesienie ciśnienia o 10% w stosunku do przewidzianego w programie sprężenia),

3) sprawdzenie układu kotwiącego,

4) sprawdzenie głębokości wciągnięcia klinów w urządzenia chwytakowe, które przy pełnym obciążeniu powinny wystawać co najmniej na 1 cm ponad zewnętrzną krawędź korony uchwytowej.

§ 96. 1. Naprężanie kabla można rozpocząć po upewnieniu się, że tłok prasy znajduje się w położeniu gwarantującym uzyskanie przewidzianego wydłużenia kabla oraz że wymienne części prasy zostały dokręcone do oporu.

2. Zabrania się przebywania osób na obszarze będącym przedłużeniem osi prasy.
 

Rozdział 12.

Stosowanie żywic.

§ 97. Przy pracach z żywicami mogą być zatrudnione wyłącznie osoby, u których lekarz nie stwierdził skłonności do chorób lub stanów alergicznych lub odczynów uczuleniowych.

§ 98. 1. Pomieszczenia, w których prowadzone są prace z żywicami epoksydowymi, należy wyposażyć w sprawnie działające urządzenia wentylacji mechanicznej.

2. Pomieszczenia, w których przechowywane są żywice epoksydowe i utwardzacze lub w których dokonuje się ich mieszania, nie mogą być używane do innych celów.
 

Rozdział 13.

Przepisy końcowe.

§ 99. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach w drogownictwie komunalnym (Dz. U. Nr 45, poz. 268).

§ 100. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1977 r.
  

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 6
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.