BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 4 PDF Drukuj Email
 

Rozdział 5.

Przerób materiałów kamiennych.

§ 47. 1. Przy ręcznym tłuczeniu materiałów kamiennych odległość pomiędzy stanowiskami tłukaczy powinna wynosić nie mniej niż 5 m.

2. W razie konieczności stosowania mniejszych odległości tłukaczy należy odgrodzić szczelnymi ściankami z desek lub mat słomianych o wysokości nie mniejszej niż 2 m.

§ 48. Stanowiska tłukaczy od strony drogi należy zabezpieczyć matami lub szczelnymi płotami oraz oznakować.

§ 49. 1. Zabrania się kruszenia dużych kamieni przy użyciu materiałów wybuchowych przez pracowników nie uprawnionych do wykonywania takich prac.

2. Przy robotach strzałowych należy pracowników i maszyny ustawiać poza strefą rozrzutu.

§ 50. 1. Lej kruszarki należy obudować pomostem zabezpieczonym poręczami i krawężnikami oraz wykonać daszek zabezpieczający.

2. Pomieszczenia zamknięte kruszarki należy zaopatrzyć w urządzenia odpylające.

§ 51. Zabrania się wyjmowania kamieni z leja zasypowego podczas pracy kruszarki.
 

Rozdział 6.

Transport materiałów i sprzętu.

§ 52. Zabrania się wchodzenia między wózki szynowe będące w ruchu, jak również wskakiwania i zeskakiwania z wózków w czasie ich ruchu oraz jazdy na nich.

§ 53. Przetaczanie i zatrzymywanie wózków szynowych może odbywać się wyłącznie na sygnał kierującego tymi pracami.

§ 54. Przy popychaniu ręcznym wózków szynowych pracownik powinien znajdować się z boku wózka po zewnętrznej stronie toru.

§ 55. Zabrania się ręcznego ciągnięcia wózków.

§ 56. Zabrania się zatrzymywania wózków szynowych za pomocą podkładania pod koła drągów, desek, kamieni itp.

§ 57. 1. Przy przewozie materiałów wózkami szynowymi w zastosowaniu trakcji mechanicznej ostatni wózek zestawu powinien być wyposażony w hamulec ręczny obsługiwany przez hamulcowego.

2. Szybkość zestawu połączonych wózków szynowych nie może przekraczać 8 km na godzinę.

§ 58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie transportu ręcznego stosuje się przepisy bezpieczeństwa i higieny pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.
 

Rozdział 7.

Roboty ziemne.

§ 59. Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nasypu nie może być mniejsza niż 0,50 m.

§ 60. W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac.

§ 61. 1. Przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami przenośnymi.

2. W miejscu wykonania prac, o których mowa w ust. 1, zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osób postronnych.

§ 62. Pracownicy obsługujący ubijaki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej niż co pół godziny.

§ 63. 1. Miejsca ścinania lub usuwania drzew znajdujących się na terenie robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

2. Zabrania się ścinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mgły lub zamieci śnieżnej.

3. Przed rozpoczęciem ścinania drzewa należy z otoczenia usunąć wszystkie przeszkody, które mogą utrudnić wycofanie się pracowników w chwili jego padania.

4. Dla nadania właściwego kierunku padania ścinanego drzewa należy używać odpowiednich linek kierujących.

5. Podczas ścinania drzew należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przebiegających w pobliżu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych.

§ 64. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ziemnych stosuje się odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 4
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.