BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 3 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 3

Produkcja konserw.

§ 52. Ściany pomieszczeń produkcyjnych, podlegających dezynfekcji środkami odkażającymi, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,8 m materiałami nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie stosowanych środków (np. płytkami ceramicznymi).

§ 53. 1. Wywietrzniki w oknach powinny otwierać się do wewnątrz, za pomocą urządzeń dostępnych z poziomu posadzki.
         2. Otwory wywietrzników powinny być od zewnątrz zabezpieczone siatką, uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

§ 54. 1. Przenoszenie ręczne pojemników z gorącą zalewą do konserw lub z innym płynem powinno być wykonywane przez dwóch pracowników, przy uwzględnieniu obowiązujących norm dźwigania ręcznego.
         2. Poziom przenoszonych cieczy wymienionych w ust. 1 nie może przewyższać 4/5 wysokości zbiornika.

§ 55. Przewożenie mięsa i innych surowców do produkcji konserw powinno odbywać się dostosowanymi do tego celu wózkami.

§ 56. Powierzchnia stołów, na których odbywa się trybowanie i żyłowanie mięsa, powinna być gładka, szczelna oraz przystosowana do zmywania.

§ 57. 1. Noże, tasaki, topory i inne ostre narzędzia po zakończeniu pracy i w czasie przerw w pracy powinny być przechowywane w specjalnie na ten cel przeznaczonych miejscach lub w futerałach.
         2. Zabrania się pozostawiania noży, toporów, tasaków i innych ostrych narzędzi na stołach, klockach i na innych urządzeniach.
         3. Zabrania się umieszczania noży w cholewkach butów, w kieszeniach, za paskami futerałów lub przenoszenia ich w rękach bez futerałów.
         4. Rękojeści noży powinny posiadać takie zabezpieczenie, aby ręka nie mogła ześliznąć się na ostrze noża.
         5. Zabrania się używania noży, toporów, tasaków i innych narzędzi o uszkodzonych bądź o nadmiernie zużytych ostrzach.

§ 58. Pracownicy zatrudnieni przy obróbce mięsa powinni posiadać rękawice ochronne oraz ochrony brzuszne.

§ 59. Odległość między stanowiskami pracy, na których używane są noże, powinna wynosić co najmniej 1 m.

§ 60. 1. Kosz zasypowy urządzenia do rozdrabniania mięsa, flaków i warzyw, przy ręcznym podawaniu tych produktów, powinien być wyposażony w pierścień ochronny, uniemożliwiający pracownikowi włożenie ręki do wnętrza urządzenia.
         2. Popychanie mięsa i innych surowców dozwolone jest tylko przy pomocy specjalnego popychacza.

§ 61. 1. Kuter, krajalnica, kostkownica i mieszarka powinny w czasie pracy mieć zamknięte pokrywy, a ich otwarcie powinno spowodować automatyczne wyłączenie maszyny z ruchu.
         2. Zabrania się ręcznego wyładunku masy rozdrabnianej, jak również sprawdzania konsystencji masy w czasie ruchu kutra lub mieszarki.

§ 62. 1. Kotły do obróbki termicznej mięsa powinny posiadać pokrywy zaopatrzone w sprawnie działające przeciwwagi.
         2. Ładowanie koszy z mięsem do kotła powinno być zmechanizowane.
         3. Zabrania się pracownikom przebywania w strefie zagrożenia w czasie podnoszenia lub opuszczania kosza.

§ 63. Narzędzia używane w warzelni, jak czerpaki, łopatki itp., powinny posiadać gładkie rękojeści, o złym przewodnictwie ciepła.

§ 64. Gorące buliony powinny być transportowane mechanicznie, przewodami rurowymi.

§ 65. Pracownicy zatrudnieni w warzelni powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach tłuszczem lub parą.

§ 66. Nadziewarki powinny posiadać manometry oraz ograniczniki dolnego i górnego posuwu tłoka.

§ 67. 1. Zabrania się uruchamiania zamykarki z otwartymi osłonami głowicy.
         2. Zamykarka do słoi powinna posiadać osłony, zabezpieczające pracownika przed odpryskami szkła.
         3. W razie niemożności zainstalowania osłon, pracownik powinien być wyposażony w przyłbicę ochronną z tworzywa sztucznego oraz napulśniki skórzane lub półrękawy gumowe.

§ 68. 1. Na przewodach doprowadzających parę i wodę do autoklawu powinny być zainstalowane zawory zwrotne.
         2. Otwór zaworu odpowietrzającego powinien być skierowany w stronę przeciwną od miejsca obsługi.

§ 69. W autoklawach pionowych wprowadzanie i wyjmowanie kosza powinno odbywać się przy pomocy elektrowciągu. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 3
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.