BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 2 PDF Drukuj Email

 

 Rozdział 2

Produkcja koncentratów spożywczych.

§ 22. Przy stanowiskach pracy, na których mogą być wykonywane czynności w pozycji siedzącej, stoły powinny być tak usytuowane, aby umożliwiały swobodne wykonywanie pracy. Przy stołach powinny być zainstalowane krzesła obrotowe z oparciem lędźwiowym.

§ 23. 1. Warniki do prażenia kaszy, grochu lub fasoli powinny posiadać izolację cieplną.
         2. Miejsce, w którym zainstalowany jest warnik, powinno być zabezpieczone barierą ochronną o wysokości 1,10 m, z listwą poziomą w połowie jej wysokości oraz krawężnikami o wysokości co najmniej 0,15 m.
         3. Pracownik obsługujący warnik obrotowy powinien używać rękawic ochronnych.
         4. Przed otwarciem pokrywy warnika należy zatrzymać mieszadło, zamknąć dopływ pary, a ciśnienie wewnętrzne zredukować do ciśnienia zewnętrznego.

§ 24. 1. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze otwartych kotłów warzelnych powinni być zaopatrzeni w buty gumowe, rękawice ochronne i frontowe fartuchy nieprzemakalne.
         2. Kotły do topienia tłuszczów powinny posiadać mechaniczne mieszadła.
         3. Topienie tłuszczu powinno odbywać się przy zamkniętej pokrywie kotła.
         4. Transport roztopionego tłuszczu powinien odbywać się w naczyniach szczelnie przykrytych.

§ 25. 1. Odpływ wody z urządzeń do mycia surowców powinien być tak wykonany, aby woda nie rozlewała się po podłodze pomieszczeń.
         2. Przy myciu ręcznym surowców temperatura wody powinna wynosić od +15oC do +30oC.

§ 26. Zabrania się wkładania ręki do będących w ruchu maszyn o napędzie mechanicznym, jak np. obieraczka, krajalnica, mieszarka, myjka.

§ 27. 1. Pary wydobywające się w czasie blanszowania, gotowania lub mycia powinny być ujęte w miejscu ich powstawania i odprowadzane na zewnątrz budynku.
         2. Doprowadzenie gorącej wody do blanszowania powinno odbywać się przewodami.
         3. Urządzenie do blanszowania parą powinno być w czasie pracy szczelnie zamknięte.

§ 28. 1. Przygotowanie roztworu kwasu siarkowego powinno odbywać się poza halą produkcyjną na otwartej przestrzeni, w odległości co najmniej 10 m od budynku.
         2. Dolewanie roztworu kwasu siarkowego do owoców i warzyw powinno odbywać się w miejscu przewiewnym, poza obrębem pomieszczenia produkcyjnego.
         3. Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu pomieszczeń produkcyjnych nie może przekraczać dopuszczalnych norm i powinno być okresowo kontrolowane.

§ 29. 1. Suche siarkowanie owoców i warzyw powinno być przeprowadzane w hermetycznie zamkniętych komorach i pod stałą kontrolą personelu dozorującego.
         2. Komory powinny posiadać instalację wyciągową, odprowadzającą gazy na zewnątrz budynku.

  § 30. Odpylanie silników elektrycznych lub innych maszyn w działach produkcyjnych powinno być dokonywane przy pomocy urządzeń pyłossących.

  § 31. Stoły, na których odbywa się pakowanie wyrobów gotowych i półproduktów w działach pakowni, powinny być gładkie, o konstrukcji nie utrudniającej ich oczyszczenie.

  § 32. 1. Odprowadzenie wody spod wieży absorpcyjnej dwutlenku węgla i chlorowodoru powinno posiadać zamknięcie hydrauliczne.
           2. Prysznic wody w wieży absorpcyjnej powinien równomiernie zraszać pierścienie Raschiga, aby dokładnie zneutralizować opary dwutlenku węgla i chlorowodoru.

§ 33. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynach, w których operuje się kwasem solnym, powinny być zainstalowane punkty czerpania wody bieżącej, umożliwiające szybkie udzielenie pomocy w razie poparzeń kwasem.

§ 34. 1. Zabrania się przechowywania kwasu solnego w innych naczyniach niż w zbiornikach-kamionkach lub w szklanych balonach w koszach. Naczynia te muszą posiadać wyraźne oznaczenie wskazujące ich zawartość.
         2. Transport i przepompowywanie kwasu solnego z cystern lub z kamionek do pojemników magazynowych powinny być dokonywane mechanicznie, przy pomocy pomp lub sprężonego powietrza.
         3. Zasysanie przy lewarowaniu kwasu powinno być wykonywane mechanicznie, z zastosowaniem podciśnienia.

§ 35. 1. Transport kwasu solnego z magazynu do działów produkcji hydrolizatów białkowych odbywać się powinien mechanicznie, szczelnymi przewodami z tworzyw odpornych na działanie kwasu solnego i par chlorowodoru.
         2. Zbiorniki i przewody kwasu solnego i kwaśnego hydrolizatu białkowego powinny posiadać zabezpieczenie przed możliwością oparzenia tymi cieczami.
         3. Dozowanie kwasu solnego do poszczególnych reaktorów powinno być przeprowadzane przy pomocy mierników, zabezpieczonych podwójną ścianką.

§ 36. Leje zasypowe do sypkich surowców białkowych powinny być zaopatrzone w sita i elektromagnesy.

§ 37. Pary wydobywające się w czasie procesu hydrolizy surowców białkowych lub w czasie neutralizacji kwaśnego hydrolizatu białkowego powinny być ujęte w miejscu ich powstania i odprowadzone do wieży absorpcyjnej.

§ 38. Działy produkcyjne współpracujące ze sobą powinny posiadać sprawnie działającą dwustronnie sygnalizację dźwiękową lub świetlną.

§ 39. Urządzenia służące do hydrolizy surowców białkowych, neutralizacji kwaśnego hydrolizatu lub podgęszczania płynów powinny być napełniane nie więcej niż do 4/5 pojemności tych urządzeń.

§ 40. Autoklawy, neutralizatory, odbarwiacze i zbiorniki leżakowe do hydrolizatu białkowego przed przystąpieniem do naprawy lub przeglądu powinny być należycie przewietrzone, umyte i wystudzone, a przed wejściem pracownika do wnętrz sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia.

§ 41. Pracownik wchodzący do jednego ze zbiorników wymienionych w § 40 powinien mieć na sobie szelki ochronne z przytwierdzoną linką, której drugi koniec powinien trzymać inny pracownik, znajdujący się na zewnątrz, ubezpieczający pracownika pozostającego we wnętrzu zbiornika. Prace te powinny odbywać się pod nadzorem osoby wyznaczonej przez kierownika zakładu.

§ 42. Dodawanie w celu neutralizacji sody do kwaśnego hydrolizatu białkowego powinno być prowadzone w sposób zapobiegający wykipieniu.

§ 43. Pompy pras hydraulicznych i filtracyjnych powinny posiadać manometry, z oznaczeniem czerwoną kreską dopuszczalnego ciśnienia.

§ 44. 1. Dźwignie do ręcznego dociskania ram błotniarek służących do oczyszczania roztworów aminokwasowych powinny być dokładnie dopasowane do gniazd znajdujących się na kole dociskowym.
         2. Na przewodzie doprowadzającym roztwór aminokwasów od pompy do prasy filtracyjnej powinien być umieszczony zawór zwrotny, kierujący roztwór do przewodu ssącego pompy w razie powstawania nadmiernego ciśnienia.
         3. Odległość pomiędzy prasami filtracyjnymi w miejscach najbardziej wysuniętych powinna wynosić co najmniej 1 m.
         4. Zbiorniki, w których odbywa się leżakowanie roztworów aminokwasów, powinny być wyposażone w płynowskazy, zabezpieczone przed stłuczeniem.

§ 45. 1. Pomieszczenie do produkcji ziarna rozpęcznionego powinno znajdować się w miejscu wydzielonym.
         2. Ściany i sufity pomieszczeń, w których ustawione są armatki do rozpęczniania ziarna, powinny być wyłożone materiałem dźwiękochłonnym.

§ 46. 1. Armatki do rozpęczniania ziarna powinny być tak ustawione, aby zapewniony był najwyższy stopień wyciszenia.
         2. Pracownicy obsługujący urządzenia wymienione w ust. 1 powinni być zaopatrzeni w ochrony narządów słuchu.

§ 47. Pracownicy zatrudnieni przy rozpęcznianiu ziarna powinni co trzy miesiące przechodzić badania specjalistyczne organu słuchu i systemu nerwowego.

§ 48. Zabrania się zatrudniania przy urządzeniach rozpęczniających ziarno (armatkach) kobiet i młodocianych.

§ 49. 1. Komory silosów do magazynowania owocu dzikiej róży w atmosferze dwutlenku siarki powinny posiadać hermetyczne zamknięcia.
         2. Pomieszczenie wymienione w ust. 1 powinno posiadać mechaniczną wentylację z wyłącznikiem zainstalowanym na zewnątrz.

§ 50. 1. Mieszarki do materiałów sypkich do produkcji budyni powinny być opróżniane mechanicznie.
         2. Mieszarki wymienione w ust. 1 powinny posiadać pyłoszczelne zamknięcia, uniemożliwiające wydobywanie się pyłów na zewnątrz.

§ 51. 1. Przygotowanie zestawów zapachowych powinno odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu.
         2. Zbiorniki - mieszadła powinny posiadać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed parowaniem substancji zapachowych. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.