BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 4 PDF Drukuj Email

 

 Rozdział 5

Produkcja wyrobów wschodnich.

  § 52. 1. Podstawa urządzenia do ręcznej przeróbki masy chałwowej powinna być statyczna i umożliwiać bezpieczne przechylenie misy w czasie przerobu.
           2. Przerabianie masy chałwowej przy uszkodzonej podstawie misy jest zabronione.

  § 53. Piły tarczowe powinny posiadać osłony zabezpieczające pracowników przed urazami.

  § 54. Temperatura wody przeznaczonej do ręcznego mycia form, puszek i pojemników nie powinna przekraczać 450C.

  § 55. 1. Wyparzanie beczek powinno odbywać się w izolowanej kabinie z wyciągiem pary.
           2. Przy parowaniu beczek ich nakładanie oraz zdejmowanie powinno odbywać się po wyłączeniu pary.

 Rozdział 6

Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego.

  § 56. Przesiewanie i transportowanie mąki powinno odbywać się w sposób nie powodujący pylenia.

  § 57. 1. Trzepanie worków powinno odbywać się mechanicznie.
           2. Trzepaczki do worków powinny być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu i posiadać urządzenia odpylające.

  § 58. Stan techniczny przekładni ślimakowej i połączeń śrubowych do podnoszenia dzieży zagniatarki powinien być kontrolowany co najmniej raz na trzy miesiące.

  § 59. Walce stalowe agregatu formującego herbatniki powinny być osłonięte z obydwóch stron.

  § 60. Przy oczyszczaniu wycinarki wycinaki powinny być zabezpieczone przed ich opadnięciem.

  § 61. Pierwsze i drugie walce gładkie wycinarki tłocznej powinny mieć osłony od strony podawania ciasta.

  § 62. Podawanie ciasta na walce wycinarki powinno być zmechanizowane.

  § 63. Zabronione jest wchodzenie na ramę lub inne części agregatu formującego w czasie jego ruchu.

  § 64. Przejścia pomiędzy piecami tunelowymi powinny wynosić co najmniej 1,5 m.

  § 65. 1. Przednia część pieców łańcuchowych powinna posiadać prowadnice do usuwania blach oraz urządzenie zabezpieczające pracowników przed spadnięciem blachy.
           2. Krawężniki w piecach łańcuchowych zabezpieczające przed spiętrzeniem się blach powinny mieć wysokość 15 cm.

  § 66. 1. Piece gazowe powinny posiadać zaślepione otwory, umożliwiające ujście gazów na wypadek wybuchu.
           2. Wzierniki do obserwowania wnętrza pieca powinny posiadać szybkę i zamknięcie.

  § 67. Instalacja doprowadzająca paliwo płynne do palników powinna być szczelna.

  § 68. 1. Zagłębienia w posadzce przed piecami trzonowymi mogą być odsłonięte tylko w czasie obsługi dolnego trzonu.
           2. Pokrywy do zagłębień powinny mieć wytrzymałość zapewniającą bezpieczną obsługę.

  § 69. 1. Każdy piec cukierniczy z trzonem ruchomym i stałym powinien posiadać urządzenie do pomiaru temperatury w komorach wypiekowych.
           2. Dopuszczalne temperatury komór wypiekowych i gazów spalinowych powinny być oznaczone czerwoną kreską na skali pirometru.

  § 70. Rozpalanie i obsługa pieców do wypieku pieczywa cukierniczego powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi dla danego pieca.

  § 71. Wózki do przewożenia blach z pieczywem oraz regały powinny mieć zabezpieczenie przed wypadnięciem blach.

  § 72. Mechanizm do otwierania form w piecu do wypieku płatów waflowych powinien mieć zabezpieczenie przed możliwością samoczynnego otwarcia pokrywy.

  § 73. Odległość między dolną krawędzią zasobnika smarowaczki a walcem smarującym nie powinna przekraczać 2 mm.

  § 74. 1. Dolna część krajalnicy płatów waflowych powinna być całkowicie osłonięta.
           2. Piły tarczowe do cięcia wafli powinny być wyposażone w urządzenie zabezpieczające pracowników przed urazami.

 Rozdział 7

Przepisy końcowe.

  § 75. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r., z tym że przepisy § 3 ust. 1, § 23 ust. 1, § 36, § 40 ust. 2, § 43 i § 62 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1969 r. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 4
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.