BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 3 PDF Drukuj Email

 

 Rozdział 4

Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych.

  § 36. Instalacja gazowa przy prażarkach powinna posiadać samoczynne urządzenie, zamykające dopływ gazu do palników w razie nie przewidzianej przerwy w doprowadzeniu gazu lub nadmiernego obniżenia się jego ciśnienia.

  § 37. 1. W nowo budowanych i przebudowywanych zakładach pomieszczenia prażarek powinny być wydzielone.
           2. Łuska ziarna kakaowego nie może być przechowywana w pomieszczeniach prażarek.

  § 38. Młyny walcowe do przerobu ziarna i masy kakaowej powinny posiadać osłonę szczeliny walców zbieżnych.

  § 39. Zawartość wody w masie kakaowej, tłoczonej na prasach hydraulicznych, nie powinna przekraczać 2%.

  § 40. 1. Uruchomienie prasy hydraulicznej w razie uszkodzenia wskaźnika poziomu oleju jest zabronione.
           2. Instalacja olejowa i ciśnieniowa prasy powinna posiadać urządzenie zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

  § 41. 1. Napełnianie konsz, mieszarek, melanżerów i zbiorników pośrednich powinno odbywać się mechanicznie.
           2. W razie ręcznego napełniania konsz, mieszarek i melanżerów, czynność ta powinna odbywać się przy zatrzymanym mieszadle.

  § 42. 1. Prace wymagające obecności pracownika w cieplarce do rozpuszczania kuwertury są dozwolone pod warunkiem, że temperatura wewnątrz cieplarki nie przekracza 450C, a czas przebywania nie będzie dłuższy niż 5 minut w odstępach czasu jednogodzinnych.
           2. Pracownik znajdujący się w cieplarce powinien być asekurowany przez drugiego pracownika, znajdującego się na zewnątrz cieplarki.
           3. W cieplarce powinna być wytyczona droga komunikacyjna wolna od przeszkód.
           4. W czasie przebywania pracownika w cieplarce drzwi wejściowe cieplarki powinny być otwarte.

  § 43. Podawanie masy czekoladowej do młynów walcowych, temperówek i agregatów formujących powinno odbywać się mechanicznie.

  § 44. 1. Przy przewożeniu pojemników z czekoladą wysokość ich ustawienia na wózkach nie powinna przekraczać 1,0 m.
           2. Używanie uszkodzonych pojemników jest zabronione.

  § 45. Na drzwiach wejściowych i w pomieszczeniach młynów do mielenia cukru i proszku kakaowego powinny znajdować się tablice z napisem zabraniającym używania ognia otwartego.

  § 46. Pomieszczenia młynów do mielenia cukru i kakao oraz do pakowania proszku kakaowego, w których znajdują się silniki do napędu i inne urządzenia elektryczne, powinny odpowiadać wymaganiom dla pomieszczeń niebezpiecznych pod względem wybuchowym.

  § 47. Lej zasilający kruszarkę młyna do kakao powinien posiadać kratę.

  § 48. W zakładach nowo budowanych lub przebudowywanych urządzenia instalowane do pakowania proszku kakaowego powinny być zabezpieczone przed jego pyleniem.

  § 49. W czasie ruchu maszyny do pakowania kakao jest zabronione ręczne poprawianie źle ustawionych pudełek i torebek.

  § 50. 1. Przed uruchomieniem agregatu do formowania czekolady poszczególne jego sekcje powinny być sprawdzone, czy nie znajdują się w nich obce przedmioty.
           2. Ręczne poprawianie założonych form w czasie ruchu agregatu jest zabronione.

  § 51. W czasie ruchu maszyny do zawijania czekolady ręczne wyjmowanie uszkodzonego wyrobu lub opakowania jest zabronione. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 3
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.