BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 2 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 3

Produkcja cukierków.

  § 13. Zbiorniki syropu ziemniaczanego, mleka skondensowanego itp. powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby dojście do zaworów zamykających było łatwe i bezpieczne.

  § 14. Pomiędzy halą zasilającą a warzelnią masy karmelowej lub nadzieniowej powinna być zainstalowana sygnalizacja akustyczna i świetlna, umożliwiająca porozumiewanie się.

  § 15. Kotły warzelne oraz zbiorniki otwarte, których krawędź górna znajduje się na wysokości niższej niż 1,1 m od podłogi, powinny być do tej wysokości zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia pracownika do ich wnętrza.

  § 16. Urządzenia ciśnieniowe powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

  § 17. Obsługa urządzeń ciśnieniowych powinna być powierzona pracownikom wykwalifikowanym, którzy zdali egzamin sprawdzający z zakresu obsługi tych urządzeń.

  § 18. 1. Podnoszenie kołpaka wyparki próżniowej powinno być dokonywane mechanicznie.
           2. Kołpak wyparki próżniowej, podwieszony na ciągniku lub wciągarce, powinien być dodatkowo zabezpieczony przed przypadkowym spadnięciem.
           3. Stężenie roztworu sody kaustycznej, używanego do mycia wyparki próżniowej, nie powinno przekraczać 5%.

  § 19. 1. Czynności związane z myciem wyparki próżniowej powinny odbywać się przy otwartym zaworze odpowietrzającym i zamkniętym zaworze parowym przy wyparce.
           2. Po zamknięciu zaworu parowego, wymienionego w ust. 1, należy umieścić na nim tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Nie włączać - remont".

  § 20. 1. Transport masy karmelowej powinien odbywać się wózkiem, o konstrukcji przystosowanej do typu wyparki próżniowej.
           2. Ciężar przenoszonego pojemnika wraz z masą cukierniczą nie powinien przy transporcie ręcznym przekraczać 40 kg.

  § 21. Rozpuszczanie łomu karmelowego powinno odbywać się w wodzie o temperaturze otoczenia.

  § 22. Kotły warzelne przechylne, służące do przygotowania nadzień, powinny być wyposażone w mechanizm zapewniający równomierne i bezpieczne przechylanie kotła.

  § 23. 1. Nasycanie nadzień alkoholem powinno być przeprowadzane w alkoholizatorze.
           2. W razie braku alkoholizatora, wlewanie wina lub spirytusu do kotła ubijarki powinno być dokonywane małymi porcjami, po schłodzeniu masy do temperatury nie przekraczającej 700C, przy ciągłym mieszaniu masy.

  § 24. W razie braku w ubijarce spustu, wyjmowanie nadzienia z ubijarki powinno odbywać się po jej zatrzymaniu.

  § 25. 1. Trójwalcowy młyn do rozdrabniania surowców i półfabrykatów powinien być wyposażony w osłonę otwartej części szczeliny między 1 i 2 walcem, po obydwóch stronach leja zasypowego.
           2. Lej zasypowy powinien być zamknięty pokrywą zblokowaną z wyłącznikiem napędu.

  § 26. 1. Odwracalne stoły chłodzone wodą powinny być dokładnie wyważone i powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające samoczynne przechylenie się płyty stołu.
           2. Przed wylaniem masy karmelowej na stoły chłodzące powinny być założone przenośne obramowania ochronne.

  § 27. 1. Ciężar porcji masy karmelowej przerabianej na stołach chłodzących, stołach cieplnych, przeciągarkach i ugniatarkach nie powinien przekraczać 30 kg.
           2. Oczyszczanie z nawiniętej masy karmelowej wałka ugniatarki "Herkules" może odbywać się po zatrzymaniu maszyny.

  § 28. Ręczne podsuwanie masy karmelowej na stole ugniatarki w czasie pracy maszyny jest zabronione.

  § 29. 1. Przeciągarka powinna posiadać krańcowe urządzenie wyłączające oraz osłonę.
           2. Zakładanie masy na przeciągarkę może odbywać się wyłącznie po zatrzymaniu maszyny.

  § 30. 1. Zawory parowe rolowaczki powinny znajdować się w miejscu dogodnym dla obsługi.
           2. Grzejniki elektryczne rolowaczki powinny być izolowane i zabezpieczone osłoną.

  § 31. 1. Wyciągarka batonu powinna mieć osłony na wszystkich rolkach ogrzewających.

  § 32. W agregatach formujących przy każdym stanowisku roboczym powinno być zainstalowane przyciskowe urządzenie wyłączające.

  § 33. 1. Elementy ruchome łańcuchowych głowic formujących powinny być zaopatrzone w osłony.
           2. Smarowanie i czyszczenie łańcuchów i innych części maszyn formujących powinno się odbywać po wyłączeniu maszyny i za pomocą specjalnej szczotki z rączką o długości co najmniej 30 cm.
           3. Regulowanie długości łańcuchów maszyn formujących w czasie ich ruchu jest zabronione.

  § 34. Zawijarki do karmelków powinny mieć wyłączniki przyciskowe, umieszczone przy stanowiskach obsługi.

  § 35. W zakładach nowo budowanych lub przebudowywanych transport sproszkowanego cukru powinien odbywać się mechanicznie, a wyciągi produkcyjne powinny być zhermetyzowane. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.