BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego PDF Drukuj Email

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU

z dnia 16 grudnia 1967 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego. (Dz. U.  Nr 48 poz. 235.)

 

  Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne.

  § 1. Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach przemysłu cukierniczego, zwanych w dalszym ciągu "zakładami".

Rozdział 2

Przepisy ogólne.

  § 2. 1. W pomieszczeniach produkcyjnych podłogi powinny być utrzymane w czystości i porządku, a zwłaszcza powinny być niezwłocznie usuwane rozlane na podłogę płyny, syropy lub też znajdujące się na niej inne substancje.
         2. Podłogi nie powinny być uszkodzone.
         3. Na powierzchni podłóg powinny być oznaczone niezmywalną farbą wolne od przeszkód pasy komunikacyjne dla transportu wewnętrznego.
         4. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy wyrobie mas cukierniczych powinni mieć zapewnioną możność zmywania rąk podczas pracy bieżącą, ciepłą wodą.

  § 3. 1. Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie, dające się łatwo oczyszczać, a do wysokości co najmniej 1,8 m pokryte materiałami nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie wilgoci.
         2. Okna powinny być zaopatrzone w siatki zabezpieczające przed owadami.

  § 4. Lampy przenośne powinny być zasilane prądem elektrycznym o napięciu nie przekraczającym 24 wolt.

  § 5. 1. Prace związane z przesiewaniem, mieleniem i przesypywaniem produktów sproszkowanych oraz prace połączone z wydzielaniem znacznych ilości ciepła powinny być wykonywane w wydzielonych pomieszczeniach. Pomieszczenia te powinny mieć urządzenia odpylające.
         2. Kotły warzelne, służące do zagęszczania roztworów, powinny być wyposażone w urządzenia wyciągowe, zapewniające usuwanie oparów na zewnątrz budynku.
         3. Kotły warzelne, służące do gotowania i doprawiania roztworów, powinny być wyposażone w pokrywy zabezpieczające przed rozpryskiem gorącego roztworu.

  § 6. 1. Elementy ruchome, stykające się bezpośrednio z przerabianym produktem w maszynach i innych urządzeniach, powinny być zabezpieczone osłonami zblokowanymi z wyłącznikami, zapewniającymi automatyczne wyłączenie części ruchomych po otwarciu pokrywy.
         2. Osłony powinny mieć urządzenia do zamocowania ich w położeniu otwartym.

  § 7. 1. Wyłączniki sterownicze powinny być umieszczone w sposób umożliwiający ze stanowiska obsługi natychmiastowe wyłączenie maszyny.
         2. Dokonywane naprawy maszyn, urządzeń technicznych, pędni i przenośników podczas ich ruchu jest wzbronione.

  § 8. Młyny do mielenia cukru i ziarna kakaowego oraz oczyszczarki i łuszczarki powinny być wyposażone w urządzenia do wychwytywania zanieczyszczeń części żelaznych.

  § 9. 1. Wózki do transportu wewnętrznego powinny być wyposażone w koła ogumione.
         2. Pojemniki lub opakowania przewożone na wózkach powinny być zabezpieczone przed przechyłem lub ześlizgiem.
         3. Wózki do przewożenia pojemników lub opakowań powinny mieć uchwyty zabezpieczające ręce przed urazami, a używane do transportu po pochylniach powinny być zaopatrzone w hamulce.

  § 10. 1. Przenoszenie ręczne pojemników z gorącą masą powinno być wykonywane przez dwóch pracowników.
          2. Naczynia służące do przenoszenia mas cukierniczych nie powinny być napełnione wyżej niż do 80% wysokości naczynia.
          3. Naczynia służące do ręcznego przenoszenia mas cukierniczych powinny posiadać trwale przymocowane do ich ścian uchwyty, a jeżeli chodzi o masy gorące - uchwyty izolowane termicznie.

  § 11. Pomost wagi do ważenia produktów na wózkach powinien znajdować się na poziomie podłogi.

  § 12. Zsypy cukru powinny być zabezpieczone rusztami ochronnymi i powinny wystawać ponad poziom podłogi co najmniej 20 cm. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu cukierniczego
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.