BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych - Strona 2 PDF Drukuj Email

 Rozdział 3

Elementy dekoracyjne.

§ 18. Wymiary i ciężar elementów dekoracyjnych i rekwizytów powinny zapewniać bezpieczny i łatwy mantaż i demontaż a także możliwość transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

§ 19. 1. Schody, drabiny i pochylnie powinny zapewniać bezpieczeństwo poruszania się.
         2. Zabrania się budowania schodów o stopniach wyższych niż 20 centymetrów i pochylni o kącie pochyleni większym niż 12 stopni.

§ 20. 1. Podesty, pomosty oraz inne rejony akcji scenicznej, znajdujące się na wysokości ponad 1,5 metra, powinny być wyposażone w barierki ochronne o wysokości nie niższej niż 1,1 metra i krawężniki zabezpieczające wykonawców i rekwizyty przed spadnięciem.
         2. Wyjątkowo dopuszcza się niezabezpieczanie barierkami ochronnymi podestów znajdujących się na wysokości do 3 metrów, jeżeli inscenizacja zapewnia dobrą widoczność krawędzi, a akcja sceniczna rozgrywa się w odległości nie mniejszej niż 1 metr od krawędzi podestu.

§ 21. Całkowity ciężar elemantów dekoracyjnych oraz wykonawców znajdujących się jednocześnie na scenie nie może przekroczyć dopuszczalnego statycznego i dynamiczngo obciążenia sceny.

§ 22. 1. Urządzenia służące do podwieszania elementów dekoracyjnych, scenograficznych lub aparatury na scenie i zasceniu powinny mieć wytrzymałość ustaloną w trybie przepisów odrębnych.
         2. Urządzenia służące do podwieszania lub podciągania do góry wykonawców powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełne ich bezpieczeństwo, a liny, podciągi, łańcuchy i zawiesia służące do przemieszczania wykonawców powinny mieć wytrzymałość uwzględniającą współczynnik bezpieczeństwa ustalony odrębnymi przepisami.
         3. Liny, łańcuchy, podnośniki i zawiesia powinny mieć atest wytwórcy określający udźwig.
         4. Instytucje artystyczne obowiązane są dokonywać co najmniej raz na kwartał kontroli urządzeń o których mowa w ustępie. 1.

§ 23. 1. Elementy dekoracyjne, na które, wchodzą wykonawcy lub pracownicy, powinny mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowaną do przewidywanego maksymalnego obciążenia.
         2. Konstrukcja elementów dekoracyjnych, o których mowa w ust. 1, powinna być zgodna z przepisami budowlanymi.

§ 24. 1. Elementy dekoracyjne, które ze względu na kształt lub inne cechy nie zapewniają statyczności, należy odpowiednio zamocować.
         2. Do elementów lekkich i nie obciążonych w górnej części lub mających wysokość do 10 metrów należy używać podpór metalowych albo drewnianych (krokszyn) zamocowanych do dekoracji i do podłogi scenicznej w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie.
         3. Przy elementach dekoracyjnych zamocowanych na wysokościach wynoszących ponad 10 metrów oraz przy elementach ciężkich lub obciążonych w górnej części należy stosować odciągi linowe lub inne środki zabezpieczające.

§ 25. Elementy dekoracyjne i rekwizyty przeznaczone do podwieszania powinny być wyposażone w uchwyty o odpowiedniej wytrzymałości, przymocowane w sposób trwały do dekoracji, z tym że każdy z elementów powinien być podwieszony co najmniej na dwóch osobnych linach.

§ 26. 1. Łączenie elementów dekoracyjnych lub rekwizytów powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed nie zamierzonym rozłączeniem się.
         2. Łączenie trwałe elementów dekoracyjnych lub rekwizytów może być wykonane za pomocą spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia, szycia, gwoździ, śrub do metalu lub wkrętów do drewna.
         3. Zabrania się wykonywania połączeń rozłącznych za pomocą gwoździ.

§ 27. 1. Scenę należy budować z elementów zapewniających wykonawcom bezpieczeństwo. 
         2. Odstęp pomiędzy deskami scenicznymi nie może być większy niż 5 milimetrów.
         3. Deski sceniczne powinny być pozbawione zadzior, wystających elementów oraz nie zabezpieczonych otworów technicznych. Uszkodzone deski należy wymieniać w całości.
         4. Miejsce zapadni oznacza się w sposób widoczny dla wykonawców.
         5. Zapadnia powinna być zabezpieczona przed możliwością samoczynnego uruchomienia przez dotatkowe zabezpieczenia mechaniczne. Zabrania się zabezpieczania zapadni tylko ryglem uruchamianym elektrycznie.
         6. Scena powinna mieć wyraźnie oznaczoną krawędź bezpiecznego prusznia się wykonawców. 
         7. Kozły podtrzymujące scenę należy zabezpieczyć przed przypadkowym przemieszczeniem.

§ 28. Konstrukcja sceny ruchomej powinna być zaopiniowana przez osobę mającą uprawnienia budowlane. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.