BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego PDF Drukuj Email

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 31 sierpnia 1963 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

(Dz. U. Nr 45 poz. 252.)

 Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. z 1954 r. Nr 52, poz. 260 i z 1960 r. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach piekarniczych, ciastkarniach oraz oddziałach produkcyjnych przy zakładach przemysłu gastronomicznego zajmujących się produkcją pieczywa cukierniczego.
       2. Ilekroć w dalszym ciągu rozporządzenia jest mowa o "zakładach" bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostki wymienione w ust. 1.

Rozdział 2.

Magazyny surowców i materiałów pomocniczych.

§ 2. 1. W magazynach surowców i materiałów pomocniczych worki z mąką oraz skrzynie powinny być ułożone w stosach w sposób zabezpieczający przed obsunięciem się. Skrzynie powinny być układane do wysokości nie przekraczającej 2 m.
       2. Przy stosach wyższych niż 5 warstw należy dla wzmocnienia stosować co 5 warstw przekładki podłużne i poprzeczne.
       3. Układanie worków z mąką w stosy powyżej 6 warstw powinno odbywać się przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych.
       4. Zabrania się opierania stosów o ściany, słupy (filary) i balustrady.

 § 3. 1. Zabrania się rozwiązywania, ściągania lub wyciągania worków z mąką ułożonych w stosie. Worki z mąką należy ze stosów zdejmować, poczynając od najwyższej warstwy.
        2. Wchodzenie na stos powinno odbywać się przy użyciu drabin zabezpieczonych przed pośliźnięciem.
        3. Zabrania się używania drabin do wnoszenia i znoszenia worków.
        4. Jeżeli stos z workami zaczyna się przechylać, należy niezwłocznie przystąpić do jego rozebrania.

 § 4. Transport napełnionych worków powinien odbywać się za pomocą przenośników bądź wózków.

 § 5. Stanowiska obsługi przenośników powinny być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na widocznym miejscu i zaopatrzone w napisy objaśniające sposób ich użycia oraz instalację sygnalizującą o ruchu przenośników.

 § 6. 1. Płyta wyładunkowa ześlizgu powinna być umieszczona na wysokości umożliwiającej łatwe zdejmowanie worków z mąką.
        2. Ześlizg powinien być tak zbudowany, aby przy ręcznym odbieraniu worków z mąką końcowa prędkość ładunku nie przekraczała 0,75 m/sek.

 § 7. Materiały ciekłe w balonach szklanych powinny być magazynowane w koszach ochronnych, przykrytych kołpakami.

 § 8. 1. Zabrania się trzepania worków w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
        2. W pomieszczeniach, w których odbywa się trzepanie worków, powinny być zainstalowane urządzenia do odprowadzania pyłów, zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia pyłów w powietrzu strefy roboczej.

 § 9. W zakładach korzystających z energii elektrycznej trzepanie worków powinno się odbywać przy pomocy urządzeń mechanicznych, z równoczesnym odciąganiem pyłów. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.