BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania - Strona 4 PDF Drukuj Email

VII. Prace przy mechanicznym oczyszczaniu ulic i placów.

§ 36. Napełnianie zbiorników wodą z hydrantów ulicznych do polewania i zmywania powinno odbywać się w miarę możliwości na trasach mało ruchliwych.

§ 37. 1. W czasie uprzątania śniegu i jego załadunku na pojazdy oraz załadunku piasku do posypywania ulic i tras stanowiska zatrudnionych powinny być tak usytuowane, aby ruchy łopat były skierowane na zewnątrz (od siebie); podczas ładowania śniegu nikt nie powinien znajdować się na samochodzie lub wozie konnym.

2. Zabrania się ładowania śniegu od tyłu samochodu oraz podjeżdżania pojazdów tyłem do pryzm i zsypów kanałowych.

3. Przebywanie na pojazdach załadowanych śniegiem podczas jazdy jest niedozwolone, chyba że przygotowano w tym celu wolne od śniegu miejsce na wozie.

4. Przy posypywaniu ulic i tras piaskiem z pojazdu podczas ślizgawicy - siadanie na krawędziach burt pojazdów jest zabronione.

5. W celu uniknięcia wypadku przy obsłudze piaskarek należy samochody zaopatrzyć w burty podwyższone do wysokości 1,1 m ponad powierzchnię ładunkową pojazdu, a ponadto tył pojazdu zabezpieczyć liną.

6. Przebywanie pracowników na piaskarce przyczepnej podczas jazdy jest zabronione.

7. Naprawa uszkodzonej piaskarki podczas jazdy jest zabroniona.

8. Kierowcy nie wolno przekraczać szybkości powyżej 10 km na godzinę przy jeździe po linii prostej i 5 km na godzinę na zakrętach - jeżeli na samochodzie znajdują się pracownicy obsługujący piaskarkę; ponadto kierowca powinien w miarę możliwości prowadzić pojazd w ten sposób, aby jazda była płynna, tj. bez nagłych zahamowań i gwałtownych startów.


VIII. Prace na wysypiskach.

§ 38. Na każdym wysypisku powinno znajdować się pomieszczenie (budka) do umożliwienia pracownikom spożycia w niej posiłków oraz ochrony w czasie niepogody; w pomieszczeniu tym powinna być umywalka (w miarę możności z bieżącą wodą) lub miska i zbiornik z wodą oraz szafki na odzież i odpowiednio zaopatrzona apteczka; ponadto na terenie wysypiska powinna znajdować się woda zdatna do picia, przy czym miejsce to należy wyraźnie oznaczyć.

§ 39. Ruchem pojazdów na wysypiskach powinien kierować wysypiskowy; do niego należy również obowiązek czuwania, aby praca na wysypisku odbywała się w warunkach zgodnych z zasadami bhp.

§ 40. Po ulewnych deszczach wysypiskowy powinien zbadać, czy nie wystąpiły podmycia (spłukania) pewnych warstw gruntu, co może być przyczyną obsunięcia się gruntu pod ciężarem zajeżdżających na wysypisko pojazdów.


IX. Obsługa ustępów publicznych.

§ 41. Pracownik obsługujący ustęp publiczny obowiązany jest w czasie sprzątania i odkażania ustępu używać odzieży ochronnej, w szczególności rękawic.

§ 42. 1. W razie uszkodzenia w ustępie publicznym instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i centralnego ogrzewania należy o tym zawiadomić przedsiębiorstwo, do czasu usunięcia uszkodzenia należy wyłączyć uszkodzone urządzenia zamykając np. dopływ energii elektrycznej, gazu, wody bądź pary.

2. Przy stosowaniu piecyków gazowych należy zwracać uwagę, czy nie występuje ulatnianie się gazu, oraz należy zachować ostrożność przy używaniu tych urządzeń, aby nie wywołać pożaru.

§ 43. 1. Po ukończeniu pracy w ustępie publicznym należy zamknąć wszystkie czynne zawory i kurki oraz wyłączyć światło elektryczne.

2. W pomieszczeniu dla pracownika powinna się znajdować odpowiednio zaopatrzona apteczka. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania - Strona 4
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.