BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne - Strona 4 PDF Drukuj Email

ZASADY OSTRZEGANIA O NIEBEZPIECZEŃSTWACH I OZNAKOWANIE SZLAKÓW I TRAS GÓRSKICH

I. Szlaki turystyczne letnie

§ 1. 1. Oznakowanie szlaku turystycznego dokonywane jest przez umieszczenie w widocznych punktach terenowych znaków prostokątnych trójkolorowych: kolor biały, dowolny kolor z wyjątkiem białego, kolor biały, malowane farbą olejną, o wymiarach 15x10 cm (rys. 1.).

2. Znaki w terenie powinny być umieszczone w taki sposób, aby była zachowana widoczność kolejnego znaku do przodu i tyłu, nie rzadziej jednak niż co 50 m.

3. Na początku i na końcu szlaku turystycznego umieszcza się widoczny drogowskaz, na którym powinien być zaznaczony kolor szlaku i czas przejścia.

II. Tereny uprawiania turystyki i sportów zimowych

§ 2. 1. Na szlakach turystycznych, na których uprawniana jest turystyka piesza zimą, obowiązują znaki letnie oraz umieszczone okresowo znaki zimowe.

2. Obowiązek umieszczenia i konserwowania znaków spoczywa na właścicielach terenów lub osobach fizycznych i prawnych prowadzących na nich działalność z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

3. Na szlakach i trasach, na których uprawniane są turystyka i sporty zimowe, obowiązują znaki: zakazu, ostrzegawcze oraz informacyjne.

A. Znaki zakazu

A-1.  Zakaz skręcania (jazda wyłącznie na wprost)

A-2.  Zakaz jazdy na sankach i chodzenia pieszo

A-3.  Zakaz chodzenia pieszo

A-4.  Zakaz jazdy na sankach

A-5.  Zakaz jazdy na skibobach

Tablice znaków zakazu są trójkolorowe (czerwony, czarny, biały) o wymiarach 500 mm (średnica zewnętrzna) i 350 mm (średnica wewnętrzna).

B. Znaki ostrzegawcze

B-1.            Zwężenie na trasie

B-2.            Skrzyżowanie

B-3.            Zakręty

B-4.            Przygotowanie trasy maszynami do ubijania śniegu

B-5.            Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia

B-6.            Inne niebezpieczeństwo

B-7.            Teren zagrożony lawinami

B-8 i B-9.   Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

Znaki ostrzegawcze trójkątne są trójkolorowe (czarny, żółty, czerwony) o wymiarach 350 x 500 mm. Pozostałe znaki ostrzegawcze niewymiarowe są duży rozmiarów, dla zachowania widoczności z większej odległości.

C. Znaki informacyjne

C-1 i C-2.   Oznaczenie miejsca, gdzie umieszczony jest telefon zwyczajny lub bezpośrednie połączenie z pogotowiem ratunkowym

C-3.            Punkt sanitarny (pierwsza pomoc)

C-4.            Punkt transportu poszkodowanych

III. Niebezpieczeństwo lawin

§ 3. 1. Stopień zagrożenia lawinowego ustala GOPR, współdziałający w tym zakresie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, GOPR przekazuje niezwłocznie do właściwych organów administracji samorządowej, które ogłaszają komunikaty o stopniu zagrożenia lawinowego w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. W komunikacie o stopniu zagrożenia lawinowego podaje się, jakie zostały wprowadzone ograniczenia  lub zakazy w poruszaniu się ludzi i funkcjonowaniu urządzeń na danym obszarze. Ogłaszany stopień zagrożenia lawinowego może być zmieniony tylko kolejnym komunikatem wydanym przez ten sam organ.

§ 4. Dla stworzenia właściwego systemu ostrzegawczego wprowadza się następujące stopnie zagrożeń lawinowych:

Stopień zagrożenia lawinowego

Stopień  zagrożenia Stabilność pokrywy  śniegowej Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny Zalecenia dla ruchu osób
1  mały (nieznaczny) pokrywa śniegowa jest na ogół utrwalona i stabilna (związana) wyzwolenie lawiny jest możliwe na bardzo niewielu skrajnie stromych stokach, tylko przy dodatkowym dużym obciążeniu*** na ogół bezpieczne  
2 umiarkowany pokrywa śniegowa jest tylko  na niektórych* bardziej stromych stokach umiarkowanie stabilna, na ogół jednak wystarczająco utrwalona wyzwolenie lawiny możliwe przede wszystkim na określonych** bardziej stromych stokach,nie tylko przy dodatkowym dużym obciążeniu*** należy się spodziewać samorzutnego schodzenia większych lawin  korzystne warunki dla wędrówek pod warunkiem uwzględnienie lokalnych rejonów** zagrożeń 
 3 znaczny na wielu* stromych stokach pokrywa śniegowa jest utrwalona tylko umiarkowanie lub słabo wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu do określonych*** stromych stokach datkowym*** przede wszystkim na od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie średnich bądź także pojedynczych dużych lawin poruszanie się wymaga doświadczenia oraz posiadania zdolności do  lawinoznawczej  oceny sytuacji obszar możliwości poruszania się zostaje ograniczony rejonami** zagrożeń
4 duży pokrywa śniegowa jest słabo utrwalona na większości* stromych stoków   wyzwolenie lawin jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym*** na większości** stromych stoków od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie wielu średnich rozmiarów lawin, niejednokrotnie również dużych  lawin poruszanie się wymaga dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji obszar możliwości poruszania się ulega bardzo znacznemu ograniczeniu 
5 bardzo duży pokrywa śniegowa jest na rozległym obszarze słabo utrwalona i w znacznym stopniu chwiejna należy spodziewać się samorzutnego schodzenia wielu dużych lawin, także na terenach o umiarkowanej stromiźnie poruszanie się jest na ogół niemożliwe

 

Znaczenie odnośników:

*        Bliższe dane zawiera raport (komunikat) lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).

**      Wskazania w aktualnym raporcie (komunikacie) lawinowym.

***    Obciążenie dodatkowe:

-   duże, np. grupa narciarzy poruszająca się bez zachowania między nimi odstępów,

-   małe, np. samotny narciarz lub piechur. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne - Strona 4
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.