BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa - Strona 2 PDF Drukuj Email

 

§ 21. Autoklawy typu leżącego powinny być umieszczone w zagłębieniu lub w pobliżu kratki ściekowej i zabezpieczone krawężnikiem przed zalewaniem pomieszczenia podczas otwierania pokrywy.

§ 22. 1. Zagłębienie na tłok prasy pracującej w układzie pionowym powinno być połączone z kanalizacją ściekową.
         2. Zbiorniki miazgi połączone z prasą i napełniarkami produktów płynnych powinny być zabezpieczone przed przelewaniem się ich zawartości na zewnątrz.

§ 23. 1. Urządzenia do mycia opakowań i pasteryzatory tunelowe powinny być wyposażone w:
            1)  szczelne rurociągi i zawory parowe,
            2)  termometry alkoholowe,
            3)  osłony na ruchomych zespołach napędowych,
            4)  wyłączniki elektryczne spełniające wymagania ochrony przeciwporażeniowej.
         2. Niezależnie od wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, pasteryzatory tunelowe powinny być wyposażone w termograf, a urządzenia wykorzystujące parę pod ciśnieniem - w manometr.

§ 24. 1. Stanowisko pracy przeglądania opakowań szklanych powinno być wyposażone w krzesło obrotowe z regulowaną wysokością siedziska i oparcia lędźwiowego, a czas pracy na tym stanowisku nie powinien przekraczać 2 godzin w ciągu jednej zmiany roboczej.
         2. Urządzenia do prześwietlania opakowań szklanych powinny być tak ustawione, aby nie powodowały olśnienia wzroku pracownika.

§ 25. Na przewodzie doprowadzającym parę do odbiorników powinny być zainstalowane zawory odcinające jej dopływ bezpośrednio przy każdym z odbiorników.

§ 26. Stacje wyparne powinny być wyposażone w zawór bezpieczeństwa, a odprowadzenie kondensatu powinno odbywać się wyłącznie poprzez odwadniacze.

§ 27. 1. Kotły otwarte i wyparki powinny być wyposażone w:
            1)  zawór bezpieczeństwa,
            2)  termometr i manometr,
            3)  odwadniacz i kurek odwadniający,
            4)  zawór odpowietrzający lub samoczynny odpowietrznik.
         2. Kotły otwarte typu wywrotnego powinny być wyposażone w mechanizm umożliwiający utrzymanie stabilnego położenia w każdej pozycji.

§ 28. Odszypułczarki powinny być eksploatowane z urządzeniem do mechanicznego przegarniania owoców, a w razie jego braku powinno się używać ręcznego narzędzia, uniemożliwiającego bezpośredni kontakt rąk pracownika z obracającymi się rolkami.

§ 29. Szatkownice do warzyw powinny być umocowane w sposób uniemożliwiający powstawanie drgań lub posuwów poprzeczno-wzdłużnych podczas ich pracy.

§ 30. Właz do urządzeń wyposażonych w mieszadła powinien być zamknięty uchylną pokrywą, zaopatrzoną w wyłącznik krańcowy, przerywający dopływ energii elektrycznej do napędu mieszadła w momencie otwarcia pokrywy.

§ 31. 1. Komory maderyzacyjne powinny być wyposażone w:
            1)  mechaniczną wentylację,
            2)  urządzenie do regulacji wilgotności i temperatury.
         2. Wejście do komory maderyzacyjnej jest dozwolone po jej uprzednim ochłodzeniu do temperatury co najmniej 35oC (308oK).

§ 32. 1. Kosze zasypowe krajalnic o działaniu periodycznym powinny być wyposażone w ruszta ochronne.
         2. Części obrotowe transportujące surowiec z krajalnic powinny być wyposażone w osłony.

§ 33. 1. Maszyna etykietująca powinna być wyposażona w automatyczną blokadę uniemożliwiającą otwarcie osłon głowicy w czasie jej pracy.
         2. Zabrania się wkładania ręki do pojemnika z klejem w czasie pracy pompy podającej klej na wałek etykieciarki.

§ 34. 1. Prace przy obsłudze zbiorników spiętrzonych powinny być wykonywane z odpowiednich pomostów.
         2. Szerokość przejść pomiędzy zbiornikami spiętrzonymi od strony ich włazów powinna wynosić co najmniej 1,40 m.

§ 35. 1. Zbiorniki typu otwartego powinny być wyposażone w:
            1)  zawór doprowadzający i spustowy,
            2)  kurek probierczy i wskaźnik poziomu płynu.
        2. Zbiorniki typu zamkniętego powinny być ponadto wyposażone w:
            1)  zawór odpowietrzający,
            2)  króciec odprowadzający gaz,
            3)  zawór odcinający,
            4)  zawór bezpieczeństwa i manometr.

§ 36. W razie magazynowania pojemników z dwutlenkiem węgla w pomieszczeniu zamkniętym, wejście do niego powinno być poprzedzone jego przewietrzeniem; drzwi pomieszczenia powinny być otwarte w trakcie przebywania tam pracowników.

§ 37. Posadzki w pomieszczeniach powinny być nienasiąkliwe i ograniczające poślizg, a ściany do wysokości co najmniej 2,0 m wyłożone materiałem łatwo zmywalnym.

§ 38. Sprawy dotyczące schładzania lub zamrażania surowców i produktów owocowo-warzywnych regulują odrębne przepisy.

§ 39. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w stosowny do potrzeb zestaw środków medycznych.

§ 40. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego (Dz. U. Nr 20, poz. 91).

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.