BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego - Strona 2 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 3.

Przesiewacze i komory mączne.

§ 10. 1. Przesypywanie mąki powinno odbywać się w sposób nie powodujący nadmiernego wydzielania się pyłu mącznego na zewnątrz.
         2. Obudowa podajników, przesiewaczy oraz innych urządzeń powinna być szczelna i zabezpieczać przed nadmiernym zapylaniem pomieszczeń.

§ 11. 1. Komory mączne powinny być zaopatrzone w urządzenia blokujące mechanizmy zasypowe przy każdorazowym otwarciu włazu do komory.
          2. Górne otwory komór mącznych powinny być stale zabezpieczone rusztami ochronnymi, a nad rusztami powinny znajdować się umocowane pokrywy.

§ 12. 1. Zabrania się wchodzenia do komór mącznych przed ich opróżnieniem, wywietrzeniem i wyłączeniem dopływu prądu.
         2. Czyszczenie wnętrz komór mącznych powinno odbywać się pod nadzorem osoby specjalnie wyznaczonej przez kierownika zakładu.

§ 13. 1. Do oświetlania wnętrz komór mącznych należy używać wyłącznie hermetycznych lamp elektrycznych, zasilanych prądem o napięciu nie przekraczającym 24 V.
         2. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest używanie w komorach mącznych hermetycznych lamp kieszonkowych o zasilaniu bateryjnym o napięciu do 6 V.

Rozdział 4.

Ciastownie.

§ 14. Tablice sterownicze automatycznych wag dozujących oraz dźwignie wag półautomatycznych powinny być umieszczone na wysokości od 1,2 do 1,5 m od podłogi.

§ 15. 1. Przed maszynami do mieszenia ciasta z przetaczanymi dzieżami powinna być wolna przestrzeń dla przetaczania dzież; szerokość tej przestrzeni powinna wynosić co najmniej 3,5 m.
         2. Odstęp pomiędzy skrajnymi brzegami maszyn do mieszenia ciasta powinien wynosić co najmniej 1,5 m. Odstęp mieszarki od ściany powinien wynosić co najmniej 1 m.

§ 16. Zabrania się pracownikom przebywania pod podniesionymi oraz przechylonymi dzieżami.

§ 17. Górne otwory lejów spustowych do ciasta umieszczone na poziomie podłogi powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do tych otworów.

§ 18. Przy czyszczeniu wnętrza lejów do ciasta należy stosować skrobaczki na długich trzonkach i pasy zabezpieczające.

§ 19. Zbiorniki do dozowania wody należy zabezpieczyć przed przepełnieniem się.

§ 20. Przewody rurowe doprowadzające płyny gorące i parę oraz zbiorniki do płynów gorących powinny być izolowane cieplnie oraz oznaczone odróżniającymi je barwami.

§ 21. 1. Naczynia przenośne z gorącymi tłuszczami powinny posiadać zabezpieczenie zapobiegające pryskaniu cieczy na zewnątrz oraz odpowiednie uchwyty umożliwiające bezpośrednie bezpieczne trzymanie naczyń lub konstrukcję umożliwiającą włożenie ich w uchwyty odpowiednich nosideł. Powierzchnia gorącego tłuszczu powinna znajdować się nie wyżej niż na 4/5 wysokości naczynia.
         2. Niedozwolone jest używanie naczyń przenośnych z obluzowanymi uchwytami oraz uszkodzoną emalią.
         3. Przenoszenie naczyń napełnionych gorącym tłuszczem o ciężarze powyżej 15 kg wraz z naczyniem nie może być dokonywane przez jedną osobę. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.