Usługi BHP i PPOŻ Drukuj

 Zakres Naszych usług BHP i PPOŻ obejmuje:

 • kompleksowa obsługa firm:
  • szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców oraz pracowników,
   • szkolenia wstępne
   • szkolenia okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych)
  • szkolenia z zakresu ppoż. dla pracodawców oraz pracowników - ćwiczenie próbnej ewakuacji,
  • szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji bhp,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie (raporty roczne i problemowe),
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne).

Znaki BHP i PPOŻ - Gaśnica Znaki BHP i PPOŻ - Hydrant Znaki BHP i PPOŻ - Materiały Łatwopalne Znaki BHP i PPOŻ - Sprzęt