Kwalifikacje Drukuj

Nasze kwalifikacje umożliwiające działanie w zakresie usług BHB i PPOŻ:

  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe. 
  • Studia Podyplomowe  „Manager Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” umożliwiające zdobycie świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  Specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.). Studia Podyplomowe poświadczające uzyskanie najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów europejskich. 
  • Uprawnienia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej  nadane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz uprawnienia Specjalistów Ochrony Przeciwpożarowej nadane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej  w Warszawie.
  • Szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy na wysokosci dla pracownikó różnej branży - organizator WSL (wrzesień 2012).
  • Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg norm PN-N 18001:2004 i PN-N 18011:2006 - organizator WSL (wrzesień 2011).
  • Szkolenie w zakresie metod badania przyczyn zdarzeń wypadkowych - organizator CAM (marzec 2010).
  • Szkolenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy - zasady budowania i utrzymywania systemu pierwszej pomocy w świetle aktualnych wymagań - organizator CIOP (listopad 2009).
  • Kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - minimum raz w roku.